Copyright 2016 (C) by Wojciech Nowak

ALL RIGHTS RESERVED

 

Zawieszenie zajęć stacjonarnych we wszystkich szkołach mocno ograniczyło możliwość spotykania się członków stowarzyszenia KrewMAniacy z młodym pokoleniem, więc naprawdę bardzo ucieszyliśmy się z ostatniego zaproszenia ze Szkoły Podstawowej w Braszowicach. Owa placówka jest nam tym bardziej bliska, iż do tej pory często gościliśmy w jej progach, szerząc wiedzę z zakresu pierwszej pomocy. Bezpośrednio przed wakacjami , przy okazji szkolnego pikniku, odwiedziliśmy tę szkołę, aby w prosty sposób pokazać najmłodszym, że zawsze warto pomagać, a owa pomoc nie jest wcale czymś bardzo skomplikowanym. Pomimo upału oraz innych atrakcji zorganizowanych przez grono pedagogiczne, dzieciaki chętnie uczestniczyły w naszych pokazach, ćwicząc samodzielnie różne elementy udzielania pierwszej pomocy.

Serdecznie dziękujemy dyrekcji Szkoły Podstawowej w Braszowicach za zaproszenie i miłą atmosferę podczas spotkania, licząc, że to nie ostatnia nasza wizyta w tej szkole.

Tekst Justyna B

Obsługa akcji Justyna B. Piotr K

Krewmaniacy znów promują pierwszą pomoc .
05 lipca 2021

Wstecz