ZARZĄD STOWARZYSZENIA KREWmaNIACY
STANOWISKO IMIĘ NAZWISKO
PREZES JUSTYNA GIRYN
WICEPREZES SEBASTIAN SZWARC
SEKRETARZ JUSTYNA BINKOWSKA
SKARBNIK PIOTR WARZOCHA
CZŁONEK ZARZĄDU AGNIESZKA SZWARC
CZŁONEK ZARZĄDU DOMINIK BIAŁOWĄS
     

 

 

 

Copyright 2016 (C) by Wojciech Nowak

ALL RIGHTS RESERVED